Tổng kết hoạt động hè năm 2018 và triển khai lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật thanh niên

 11:52 04/10/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2018, chiều ngày 03/10, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố Tam Kỳ triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2018.