CHÚ Ý: Đề nghị thành viên ghi rõ họ và tên, địa chỉ để thuận tiện cho Ban tổ chức trao giải sau này - BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Đăng ký
Đơn vị
Họ tên
Email
Địa chỉ (Học lớp - hoặc địa chỉ nhà riêng)
Điện thoại
Chứng minh nhân dân
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu