Tổng Bí thư: "Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng"

Thứ năm - 26/02/2015 21:18
Năm Giáp Ngọ 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tích đạt được trong năm qua là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tổng Bí thư: "Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng"

Trong không khí mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân mới Ất Mùi và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn về tình hình phát triển đất nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

PV: Kính thưa Tổng Bí thư, năm Giáp Ngọ 2014 là một năm đất nước trải qua nhiều khó khăn, trong đó có những thời điểm mang tính thử thách nhưng cũng có những tín hiệu đáng mừng. Vậy Tổng Bí thư ấn tượng sâu sắc nhất về điều gì?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta vừa đi qua năm 2014 với đầy ắp các sự kiện và để lại cho chúng ta nhiều dấu ấn tốt đẹp. Có thể khái quát thành 4 dấu ấn.

Thứ nhất, mặc dù tình hình khu vực, thế giới và trong nước có những khó khăn, thử thách nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực kinh tế- xã hội. Tăng trưởng kinh tế năm 2014, lần đầu tiên trong 3 năm vừa qua đã đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, đạt xấp xỉ 6%.

Có thể nói, dấu ấn đầu tiên là nước ta có sự tăng trưởng về kinh tế, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát được kiềm chế theo đúng chủ trương, đường hướng của Đảng cũng như quyết định của Quốc hội và Chính phủ.

Dấu ấn thứ hai, là chúng ta xử lý tốt vấn đề Biển Đông. Chúng ta vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước nhưng đồng thời duy trì môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không khí trong nhân dân rất tốt.

Thứ ba, chúng ta làm tốt công tác xây dựng đảng với trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được kết quả tương đối toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Cuộc đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có kết quả nhất định, được nhân dân ghi nhận.

Dấu ấn thứ tư là về đối ngoại. Năm vừa qua cũng là điểm sáng. Hoạt động đối ngoại khá nhộn nhịp. Trong quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, tại các diễn đàn khu vực và đa phương, tiếng nói của Việt Nam được coi trọng. Uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

PV: Như Tổng Bí thư đã nói, những thành tựu mà đất nước đạt được trong năm qua là do có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự ủng hộ hết lòng của nhân dân. Mùa Xuân này, Đảng ta tròn 85 tuổi. Để Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành được sứ mệnh cao cả lãnh đạo đất nước thì vấn đề rất quan trọng là phải giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Muốn thế phải làm tốt công tác xây dựng đảng. Thưa Tổng Bí thư, đã có những chuyển biến gì trong công tác xây dựng đang từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 11 đến nay?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảng luôn luôn coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, còn phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Trong công tác xây dựng đảng, chúng ta dồn khá nhiều công sức trong thời gian vừa qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội XI đến nay.

Nói về Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng, đúng là lâu nay có người hiểu không đầy đủ, tưởng đâu chỉ có đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thi hành kỷ luật được nhiều người thế là thành công. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là  triển khai khá đồng bộ ba nhóm nội dung và bốn nhóm giải pháp; tập trung vào việc chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống cho được những hư hỏng, tiêu cực trong đảng.

Thứ hai là về công tác tổ chức cán bộ, đây là khâu rất then chốt. Thứ ba là thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đoàn kết trong đảng, đoàn kết giữa đảng với nhân dân. Tôi lấy ví dụ như là chống suy thoái về tư tưởng, chính trị thì chúng ta phải làm sao xây dựng cho được, giữ vững cho được bản chất cách mạng, khoa học của Đảng; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, môi trường xã hội phức tạp tác động vào trong đảng và cán bộ đảng viên. Đây là vấn đề rất quan trọng.

Hay như trong công tác xây dựng đảng, về chính trị phải bảo đảm Đảng giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng, không để suy thoái, không để biến chất. Việc phê bình và tự phê bình từ sau đợt làm cuối năm 2012 đã được tiến hành thường xuyên. Hàng năm có xem xét phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên.

Hay như trong công tác cán bộ, một loạt việc mới đang làm như quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm trong tất cả các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo. Kết quả là có tác dụng nhắc nhờ kịp thời, răn đe, cảnh tỉnh cảnh báo, ngăn ngừa những tiêu cực. Nhiều đồng chí qua lấy phiếu tín nhiệm, qua tự phê bình và phê bình vừa rồi đã tự điều chỉnh, tự soi, tự sửa.

Hay là việc bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển cán bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn một cách rất bài bản. Trung ương mở rất nhiều lớp; đào tạo, bồi dưỡng đến cả cán bộ Bí thư cấp huyện. Hay là một loạt các quy chế để thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ. Trung ương ra quy định 19 điều đảng viên không được làm; Trung ương quy định về yêu cầu, tiêu chuẩn của một người đứng đầu là thế nào, rồi cán bộ đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đều có quy định cả.

Hoặc như một quy chế rất quan trọng là quy chế bầu cử trong đảng, thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là điều trước kia chưa có. Hay là Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp làm sao chặt chẽ, vừa đúng nguyên tắc, vừa có sự vận dụng rất linh hoạt, chứ không có cứng nhắc…

Trong quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Hơn 50 đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, có nhiều vấn đề đã xây dựng xong, đã được áp dụng vào cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mới xây dựng, mới đưa được vào trong một vài năm gần đây sẽ chưa thể thấy kết quả ngay, có việc sắp tới xây dựng đề án để làm tiếp cho những năm sau. Do đó, nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 phong phú hơn nhiều và được nhiều người hoan nghênh.

PV: Thưa Tổng Bí thư, chúng ta bước sang năm mới Ất Mùi với nhiều vận hội mới nhưng cũng có không ít thách thức, khó lường. Xin Tổng Bí thư cho biết những dự cảm của đồng chí về năm Ất Mùi 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2015, chúng ta có nhiều sự kiện lớn nhưng chúng ta cũng chủ động trước những thời cơ, vận hội nhưng có nhiều khó khăn, thử thách nhất là tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cũng chưa hẳn ổn định.

Mặt thuận cơ bản là hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính. Nhưng trong đó có những điều chúng ta chưa dự báo được hết. Chúng ta phải luôn luôn chủ động nắm thông tin để có những phương án tích cực chuẩn bị đối phó, không để bị động, bất ngờ.

Dự cảm năm 2015 trong tình hình chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đây là cơ hội lớn để chúng ta xây dựng, phát triển đất nước; xây dựng Đảng nhưng đồng thời cũng là cơ hội mà các thế lực xấu, thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chúng ta một cách thâm độc. Chúng ta phải lường trước những cái đó và có các phương án xử lý một cách hiệu quả.

Có thể nói một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 là phải làm tốt công tác xây dựng đảng gắn với việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với mục tiêu Đại hội thành công tốt đẹp, kể cả về nội dung tức là xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian sắp tới, cũng như về công tác nhân sự bầu ra được các cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng, có chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới này. 

PV: Nhân dịp này, Tổng Bí thư có tâm sự, nhắn nhủ gì với nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xuân mới 2015 Ất Mùi đang về với tràn ngập niềm vui, nhưng bao nhiêu khó khăn, thách thức cũng đang chờ đón chúng ta. Tôi chỉ mong và chúc đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài sang năm mới tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, đồng lòng nhất trí cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 cũng như nghị quyết đại hội toàn quốc XI của Đảng để tiếp tục đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển, nhân dân ta nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.

PV: Xin trân trọng cám ơn Tổng Bí thư. Kính chúc Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả bài viết: (Theo VOV)

Nguồn tin: http://baoquangnam.com.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung

Thông tin cán bộ thường trực

1. Đ/c Nguyễn Thị Ly:  Bí thư - Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố - Điện thoại: 0905 789 725 2. Đ/c Lương Thị Nhẫn - Phó Bí thư Thành đoàn - Điện thoại: 0389937329 3. Đ/c Trương Đức Long: Ủy viên Ban thường vụ  - Điện thoại: 0362 385 447 4. Đ/c Nguyễn Thị Thúy: Ủy viên Ban thường...

ytst
Văn bản pháp quy

02

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 456 | lượt tải:169

01

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 01.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 471 | lượt tải:154

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 10 Năm 2022

Thời gian đăng: 05/10/2022

lượt xem: 706 | lượt tải:172

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 9 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 631 | lượt tải:177

Tài Liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 8 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 509 | lượt tải:176
Di chúc Bác
Học tập
viec lam
học nghề
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,128
  • Tháng hiện tại36,246
  • Tổng lượt truy cập4,742,500
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây