TAM KỲ - Những nhiệm vụ lớn trong năm 2016

Thứ tư - 13/01/2016 04:14
Năm 2015, năm có ý nghĩa đặt biệt quan trọng: kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng; 40 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước; 70 năm thành lập nước, Đại hội Đảng các cấp,... Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Thành ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và lãnh đạo thực hiện tương đối toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị đề ra.
(Ảnh tư liệu: Tác giả Nguyễn Thanh Dũng)
(Ảnh tư liệu: Tác giả Nguyễn Thanh Dũng)

Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là thu ngân sách. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt trên 1.092 tỷ đồng, vượt 50% dự toán tỉnh giao, 38% HĐND thành phố giao, tăng 30% so với năm 2014. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đạt được kết quả tốt, đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn như: Tập đoàn Panko, công ty Shin Chang Medical,... công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại II được quan tâm, đã trình thẩm định Đề án đề nghị công nhận Tam Kỳ là đô thị loại II; chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, Tam Kỳ được Tổ chức định cư con người Liên Hiệp Quốc trao tặng giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á năm 2015”; thực hiện tốt giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tam Thăng để triển khai các dự án.

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo được quan tâm, ngày càng phát triển, ngành giáo dục của thành phố 4 năm liền dẫn đầu toàn tỉnh. Các chương trên lĩnh vực văn hóa-xã hội được thực hiện tốt, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71% (theo tiêu chí mới). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả; quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các cấp uỷ Đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức thành công đại hội Đảng ở cơ sở và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đạt chất lượng khá tốt. Sau đại hội, đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ ở các địa phương, đơn vị, do đó hiệu quả công việc được nâng lên.

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kỷ niệm 110 năm thành phủ lỵ Tam Kỳ, 10 năm thành lập Thành phố,... Với chủ đề “Trật tự đô thị và kỷ luật-kỷ cương”, yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Thành phố là phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành, quán triệt sâu rộng, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố, gắn với xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế cụ thể để triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, năm 2016, Đảng bộ Thành phố xác định và quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.

Về Thương mại - dịch vụ: khẳng định đây là ngành kinh tế chủ lực, then chốt của Thành phố. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư vào khu vực biển Tam Thanh, Sông Đầm; các cơ sở dịch vụ, du lịch tại Hạ Thanh,... Hoàn thành việc đầu tư hạ tầng khu vực tượng đài Mẹ VNAH, khu du lịch và bãi tắm Tam Thanh, đường Tam Kỳ-Tam Thanh; hình thành bộ phận xúc tiến công tác du lịch, các sản phẩm du lịch nhằm phát triển ngành du lịch thành phố. Phấn đấu giá trị (giá so sánh 2010) ngành thương mại dịch vụ tăng 18%, trong đó TMDV kinh doanh tăng 20%.

Về công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên thu hút những dự án lớn, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng lớn, đóng góp ngân sách cao. Ưu tiên nguồn lực và thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục kiến nghị bổ sung khu công nghiệp Thuận Yên vào danh mục đầu tư của trung ương và Tỉnh; Phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư vào  khu công nghiệp Tam Thăng sớm đi vào hoạt động. Đồng thời kiểm tra, rà soát, sắp xếp lại doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; phấn đấu giá trị (giá so sánh 2010) công nghiệp tăng trên 15%; xuất khẩu trên 20%.

Về nông,  ngư nghiệp: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; xây dựng giải pháp hỗ trợ phát triển, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; chú trọng ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, phát triển một số sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất như rau an toàn, hoa chất lượng cao,... Chuyển đổi phương thức chăn nuôi tập trung, khép kín, an toàn sinh học. Đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm ven sông Trường Giang theo quy hoạch. Hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ của Trung ương để nâng cấp, đóng mới phương tiện đánh bắt thuỷ sản. Phấn đấu giá trị (giá so sánh 2010) ngành nông nghiệp tăng trên 4%.

 Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt được; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện. Phấn đấu xây dựng xã Tam Thanh đạt 14/19 tiêu chí, Tam Phú đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Về công tác thu- chi ngân sách:  Tập trung lãnh đạo công tác thu ngân sách, nhất là các nguồn thu lớn như thuế ngoài quốc doanh, khai thác quỹ đất, hợp thức hoá đất ở, nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 11% so với năm 2015. Thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, ưu tiên nguồn chi cho đầu tư, nhất là cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đối ứng các dự án ODA...

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý đô thị, tài nguyên-môi trường:

Lãnh đạo thực hiện tốt Quy hoạch chung thành phố, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt. Triển khai tốt các quy hoạch phân khu, nhất là khu vực biển Tam Thanh, Sông Đầm; trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ; công viên văn hóa trước tượng đài Mẹ VNAH;... tiếp tục rà soát các dự án đã quy hoạch, điều chỉnh hoặc xóa bỏ những quy hoạch không còn phù hợp.

Tập trung mọi nguồn lực để  đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các tiêu chí đô thị loại 2; hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang như: khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh; đường trục chính khu công nghiệp Thuận Yên, Tam Kỳ-Tam Thanh, ĐT 616, đường N10,  Trường Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, các khu dân cư, tái định cư, khu dân cư cho người thu nhập thấp; khởi công xây dựng mới các công trình trường học, các công trình văn hoá- xã hội, tiếp tục triển khai xây dựng đường Bạch Đằng (giai đoạn 2). Phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án kè sông Bàn Thạch, đường Điện Biên Phủ,...Từng bước hoàn thiện các khu dân cư, gắn khớp nối, chỉnh trang các tuyến đường nội thị; thực hiện tốt công tác phát triển cây xanh.

Quản lý tốt tài nguyên - môi trường; tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là tạo mặt bằng sạch tại khu công nghiệp Thuận Yên và các dự án hạ tầng trọng điểm của Thành phố. Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Điện Biên Phủ, kè sông Bàn Thạch, đường N10, đường Tam Kỳ-Tam Thanh, đường dẫn cầu Kỳ Phú 1&2, các khu dân cư, khu công nghiệp Tam Thăng,... Giải phóng mặt bằng một số dự án đón đầu cho phát triển du lịch biển.

- Về văn hoá- xã hội:

Chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị lớn như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kỷ niệm 110 năm phủ lỵ Tam Kỳ, 10 năm thành lập Thành phố gắn với công bố Tam Kỳ là đô thị loại II. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “nếp sống văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới”. Huy động nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa.

Đẩy mạnh đầu tư tầng hoá trường học gắn với trang thiết bị dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu giữ vững phong trào giáo dục là ngọn cờ đầu của Tỉnh. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; xây dựng thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ; 3-4 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất.

Tập trung giải quyết tốt các vấn đề trọng tâm, bức xúc trên lĩnh vực xã hội; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, chống tái nghèo, phấn đấu giảm 50% hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách giảm nghèo (theo tiêu chí mới); tăng cường các giải pháp đào tạo nghề, đảm bảo cung ứng đủ lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, tăng cường đội ngũ y bác sỹ có trình độ và năng lực cho ngành y tế thành phố theo tiêu chí bệnh viện hạng 2. Thực hiện tốt lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trên 87%. Chủ động phòng, chống, kiểm soát các loại dịch bệnh, không để bùng phát và lây lan.

- Về công tác nội chính: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phát triển có chiều sâu phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Lãnh đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể:

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề của HĐND để quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm, các chủ trương lớn để thực hiện trong những năm đến; đồng thời tăng cường công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, chất vấn, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức, cán bộ ở các địa phương, đơn vị theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giãn biên chế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát động các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng bộ, Chính quyền Thành phố vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội LHPN nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Về công tác xây dựng Đảng:

Tăng cường công tác quán triệt, triển khai gắn với xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh và Thành phố trong năm 2016. Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo hướng thiết thực, hiệu quả,...; Hoàn thành lịch sử Đảng bộ Thành phố giai đoạn 1975-2010.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI); Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ thành phố giai đoạn 2016-2020; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

Tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, lấy năm 2016 là “năm chất lượng chi bộ”; tổ chức tập huấn, tọa đàm, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cho các tổ chức cơ sở đảng. Quan tâm chất lượng kết nạp đảng viên mới, nhất là trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và cán bộ chủ chốt thôn, khối phố; tăng tỉ lệ Trưởng thôn, khối phố, Phó thôn, khối phố kiêm thôn-khối đội trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, công an viên là đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chương trình công tác trọng tâm của Thành phố trong năm 2016. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, Đảng viên, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng; xây dựng và thực hiện có chiều sâu các mô hình “Dân vận khéo”; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư....

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy

Nguồn tin: http://www.thanhuytamky.org.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu chung

Sơ lược về Thành Đoàn Tam Kỳ

Sơ lược về Thành Đoàn Tam Kỳ - Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam. - Địa điểm trụ sở chính: số 99 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam. * Chức năng, nhiệm vụ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ là thành viên của hệ thống...

ytst
Văn bản pháp quy

02

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 500 | lượt tải:177

01

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 01.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 511 | lượt tải:166

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 10 Năm 2022

Thời gian đăng: 05/10/2022

lượt xem: 742 | lượt tải:180

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 9 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 679 | lượt tải:187

Tài Liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 8 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 533 | lượt tải:188
Di chúc Bác
Học tập
học nghề
viec lam
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập98
  • Hôm nay2,215
  • Tháng hiện tại65,828
  • Tổng lượt truy cập4,844,457
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây